Het nieuwe inspecteren: LogicInspect

By on

Gebouwen worden dagelijks geïnspecteerd, op heel veel verschillende onderdelen.  Wat is de huidige bouwkundige staat? Wat moet er onderhouden worden? Wat gaat dit kosten, zowel op de lange als korte termijn? Deze vragen en vele andere, hangen af van het type gebouw. Betreft het een huis, een kerk, een wolkenkrabber, fabriek  of een school? Al deze variabelen zorgen ervoor dat er veel verschillende soorten inspectieformulieren ingevuld, uitgeprint  en - om een inspectierapport te maken – ingevoerd moeten worden in een computer.

Inspectiesoftware is dé oplossing om structuur in inspecties aan te brengen, terwijl op tijd en kosten kan worden bespaard.  De inspecteur vult normaal gesproken papieren formulieren in, die of zeer globaal zijn, of per inspectie specifiek gemaakt en uitgeprint moeten worden.  Het invullen, nakijken en invoeren van papieren formulieren kost meer tijd dan nodig is. Zo kunnen er te makkelijk fouten gemaakt worden door bijvoorbeeld slechte leesbaarheid van het handschrift of tijdens het invoeren van de gegevens in een computer.

LogicInspect weet hoe deze nadelen met inspectiesoftware goed op te lossen zijn. Geen papierwerk meer, maar met een een duidelijke app op een tablet of smartphone worden de inspectiegegevens ter plekke direct  ingevoerd. Het ingevulde formulier kan gelijk digitaal aangeleverd worden.

Vragenlijsten

Om een inspectierapport goed op te kunnen stellen, is grootschalige data nodig. LogicInspect vergaart deze data met behulp van vragenlijsten. Deze vragenlijsten kunnen op de computer gemaakt worden en vervolgens door de desbetreffende dienstverlener op zijn of haar tablet of smartphone gebruikt worden.

Inspectierapporten

Inspectierapporten zijn ontzettend belangrijk, evenals de maatregelen die op het rapport moeten volgen.  In LogicInspect worden inspectierapporten afgeleverd als afzonderlijk document, met alle relevante gegevens.  In het resultaat worden ook foto’s en video’s, die tijdens de inspectie gemaakt zijn, opgenomen. Met dit beeldmateriaal wordt de juridische staat vastgelegd. Dienstverleners kunnen desgewenst aantekeningen bijvoegen naast de vragenlijst, zodat er geen informatie verloren gaat. De uiteindelijke kwaliteit van het inspectierapport wordt geoptimaliseerd als het rapport objectief, nauwkeurig en betrouwbaar is. Aan het eind van het rapport worden de conclusies getrokken en de benodigde adviezen gegeven. LogicInspect levert de data realtime.

LogicInspect voor u

Met LogicInspect worden inspecties makkelijker, sneller én betrouwbaarder uitgevoerd. Met het overzichtelijke dashboard van LogicInspect kunt u uw werkzaamheden plannen en kunt u van al uw inspecties in één oogopslag de status zien. De software van LogicInspect is custom made, dit betekent voor u dat het naar uw eigen wensen vorm kan worden gegeven en ingericht kan worden.